Borys Dejnarowicz

News

Saturday, May 1, 2010

ENG:
My second so-called "solo" album is actually going to be released under the name Newest Zealand. And we're probably going to be a regular live band, too. Well, at least for some time. For now, our official website is here.

POL:
Moj drugi tak zwany "solowy" album bedzie w sumie wydany pod nazwa Newest Zealand. I prawdopodobnie bedziemy tez regularnym zespolem koncertowym. No, przynajmniej przez jakis czas. Na razie nasza strona oficjalna jest tu.