Dejnarowicz

NEWS

AUGUST 2009

Friday, August 28, 2009

ENG:
Still working on my song-oriented solo album. It is likely that it won't be finished until the end of 2009.

POL:
Nadal pracuje nad moim solowym albumem piosenkowym. Prawdopodobnie nie uda sie go skonczyc przed koncem 2009.