Dejnarowicz

NEWS

JULY 2009

Thursday, July 30, 2009

ENG:
Divertimento's "Part Two" playlisted on Nowlikephotographs (a broadcast devoted to instrumental music on KUOM Radio from Minneapolis). Check it here.

POL:
Utwór "Part Two" z Divertimento został zagrany w Nowlikephotographs (audycji poswieconej muzyce instrumentalnej w KUOM Radio z Minneapolis). Sprawdzcie tutaj.